Ania Pańczak podczas VII Sympozjum PTPPd „Internet jako przestrzeń pracy – dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego”