Otto Kernberg i Frank Yeomans w Polsce. Sprawozdanie z VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej – Marcin Sękowski