Sprawozdanie z majowego zebrania Oddziału

6 maja b.r. odbyło się pierwsze spotkanie online Lubelskiego Oddziału PTPPd. Zgromadziło ono wielu terapeutów związanych z naszym środowiskiem. Gościem zebrania oddziału był prezes PTPPd Piotr Miszewski. Na to spotkanie czekaliśmy od dłuższego czasu. Miało się ono odbyć w tradycyjny sposób, czyli twarzą w twarz. Niestety sytuacja pandemii wymusiła przeniesienie spotkania w przestrzeń wirtualną i wpłynęła też na podjęty przez nas temat. Nasz prelegent wygłosił wystąpienie pt. „Psychoterapia psychodynamiczna w czasach pandemii. Dylematy związane z prowadzeniem terapii online.”

Jeszcze niedawno psychoterapia w gabinecie wydawała się nam jedyną możliwą formą terapii, dzięki której leczenie jest możliwe. Rzeczywistość pandemii, a więc zagrożenia zdrowia i życia zmusiła nas do przejścia na prowadzenie terapii online mimo wielu zastrzeżeń, obaw i oporów. Piotr Miszewski, prezes PTPPd, dzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z dylematami pracy terapeutycznej w nowej rzeczywistości. Poruszał temat trudności związanych z przenoszeniem pracy w tryb online – m.in. z koniecznością tworzenie nowych ram terapii. Zwrócił uwagę na nowe formy oporu pacjentów, jak również na fakt, że prowadzenie terapii w przestrzeni wirtualnej powoduje sytuację, której to my terapeuci niejako gościmy w domach naszych pacjentów, co może mieć istotny wpływ na przeżywanie terapii przez pacjentów. Mówił o procesie adaptacji do pracy online i dużym zmęczeniu, które towarzyszy tego rodzaju pracy.

Podczas spotkania  zastanawialiśmy  się również  nad trudnościami związanymi z rozpoczynaniem i kończeniem pracy terapeutycznej w trybie online. Wyrażaliśmy obawy dotyczące podejmowania działań terapeutycznych z grupą i nastolatkami. Pojawił się również obecnie najbardziej aktualny temat – temat powrotu do pracy w gabinecie. Kwestia ta wydaje się być rzeczą bardzo indywidualną, w której jednak należałoby uwzględniać m. in. zewnętrzną realność, gotowość terapeuty i pacjentów oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa. Niepewność i nieprzewidywalność sytuacji, która stała się naszym udziałem powoduje, że często brak jest jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Tym cenniejsze wydają się takie spotkania jak to. Dziękujemy Piotrowi Miszewskiemu, który zechciał podzielić się swoimi doświadczeniami, dziękuję wszystkim za udział i cenne głosy w dyskusji. Wymiana doświadczeń i myśli oraz nieustanny proces refleksji, który obejmuje również nasze indywidualne lęki, wewnętrzne motywacje i potrzeby może być dla nas oparciem w tym czasie pełnym niepewności i niełatwych wyborów.

  Oprac.  dr Anna Pańczak, dr Mariola Stecka