Tematy zebrań Lubelskiego Oddziału PTPPd w okresie 11.2018-05.2020 r.

LISTOPAD 2018

Spotkanie odbyło się 21.11.2018 roku o godzinie 18.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Mateusza Łukasika i Anny Pańczak, zaprezentowane podczas VIII Sympozjum PTPPd, pt.: „Terapia pary w ujęciu psychodynamicznym. Trudności diagnostyczne i dylematy w wyborze teorii wyjaśniającej dynamikę pary oraz techniki pracy”.
 2. Dyskusja

STYCZEŃ 2019

Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2019 roku o godzinie 18.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Sylwii Zaremby i Urszuli Turyny z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę w Krakowie, reprezentujących Sekcję Dzieci i Młodzieży PTPPd, pt. „Praca z dzieckiem obsesyjno-kompulsywnym w okresie latencji”.
 2. Superwizja pracy terapeutycznej z dzieckiem jednego z uczestników spotkania.

LUTY 2019

Spotkanie odbyło się 13 lutego 2019 r. o godz. 19.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Sprawozdanie Anny Pańczak z konferencji: „Struktura psychotyczna – perspektywy teoretyczne i kliniczne” zorganizowanej przez Klinikę Psychoanalizy i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Celem konferencji było przedstawienie odmiennych podjeść do funkcjonowania psychotycznego, wyrastających z różnych tradycji psychoanalitycznych.
 2. Dyskusja

MARZEC 2019

20 marca 2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4 odbyło się spotkanie Oddziału.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Agnieszki Nowak i Magdaleny Piotrkowskiej pt. „Znaczenie współpracy z rodzicami w pracy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym.”
 2. Dyskusja

MAJ 2019

Spotkanie odbyło się 15 maja 2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Marioli Steckiej pt. „Znaczenie analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia w diagnozie pacjenta z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Opis przypadku.”
 2. Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 14.05.2019 na e-mail: ania.panczak@gmail.com .

CZERWIEC 2019

Naszym gościem była Agnieszka Ryss, psycholog, psychoterapeuta, współzałożyciel Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

W programie spotkanie:

Wystąpienie Agnieszki Rysspt.:”Poza słowami – terapia psychodynamiczna dziecka mutystycznego”.

PAŹDZIERNIK 2019

Spotkanie odbyło się 11 października 2019 o godz. 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie pt. „Psychoterapia psychodynamiczna w leczeniu zaburzeń jedzenia. Ramy terapii. Zagrożenia dla terapii. Kontakt z rodzicami”. Naszym gościem byłKarol Sobolewski, kierownik ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współtwórca programu terapeutycznego Ośrodka Alira leczącego pacjentów z zaburzeniami jedzenia
 2.  Dyskusja

LISTOPAD 2019

Spotkanie odbyło się 25 listopada 2019 o godz. 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

Naszym gościem była Agnieszka Ryss, psycholog, psychoterapeuta, współzałożyciel Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

W programie spotkania:

 1. Warsztat Agnieszki Ryss: „Tajemniczy ogród – psychodynamiczna terapia grupowa w okresie latencji”
 2. Dyskusja

LISTOPAD 2019

Spotkanie odbędzie się 18.12.2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Pawła Wójcika pt.: „Terapia psychodynamiczna a problem uzależnień”.
 2. Dyskusja

MAJ 2020

Zapraszamy na pierwsze spotkanie online Lubelskiego Oddziału PTPPd, które odbyło się 6 maja o godz. 19.00. Naszym gośś Piotr Miszewski, prezes ZG PTPPd, wygłosi wystąpienie pt.: „Psychoterapia psychodynamiczna w czasach pandemii. Dylematy związane z prowadzeniem terapii online”. Na spotkanie zapraszamy psychoterapeutów związanych z Lubelskim Oddziałem PTPPd.