Między zatraceniem się w przyjemności a cierpieniem

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd. W najbliższą środę, 19 października, Kuba Jurkowski podzieli się swoimi wrażeniami z II Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. PASJE. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej. Następnie zaprosimy wszystkich do udziału w dyskusji na poruszane tematy, takie jak: miejsce pasji w rozumieniu psychoanalitycznym, granice interpretacji w terapii psychodynamicznej, przeniesienia erotyzowane i erotyczne czy diagnoza psychodynamiczna pacjentów z cechami osobowości obsesyjno-kompulsywnymi.