Ile psychodynamiczności w krótkoterminowości? Krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna.

  • czy  się podejmować?
  • dla kogo?
  • w jakiej formie?
  • jakiego typu zmiana możliwa? 

 

Sytuacja wymarzona dla każdego psychoterapeuty psychodynamicznego to taka, w której pacjent, po przeprowadzeniu wywiadu strukturalnego ma nie tylko wskazania ale i możliwości do uczestniczenia w zaproponowanej formie psychoterapii długoterminowej o określonym settingu, umożliwiającej zmianę na poziomie struktury wewnętrznej pacjenta.

Oprócz takich jednak sytuacji w praktyce psychoterapeutycznej natrafiamy na różne ograniczenia dotyczą one zarówno pacjenta, jak i narzuconymi jak i bywają narzucone przez miejsce, w którym pracujemy czy też inne okoliczności. W jaki sposób wtedy psychoterapeuta psychodynamiczny  ma prowadzić pracę z pacjentem?

O ograniczeniach i możliwościach różnych form terapii ograniczonych w czasie podyskutujemy na kolejnym spotkaniu Lubelskiego Oddziału PTPPd .

Odbędzie się ono w środę 23 listopada 2016 r. o godz. 18:30Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie przy ul. Czechowskiej 42/4.

Dyskusję poprowadzi Beata Hawryłko-Zygmunt.

Dyskusja będzie poprzedzona filmem szkoleniowym, po którym mamy nadzieje na żywą wymianę refleksji i doświadczeń. Przykłady kliniczne z własnej  praktyki psychoterapeutycznej z pewnością zobrazują dylematy, ale i możliwe rozwiązania w tym obszarze.

W drugiej części spotkania planujemy ostatecznie ustalić plan roczny i doprecyzować tematykę spotkań.