Październikowe spotkanie Lubelskiego Oddziału PTPPd

Zapraszamy na powakacyjne spotkanie Lubelskiego Oddziału PTPPd na którym podzielimy się refleksjami po VIII Sympozjum PTPPd. Dyskusja będzie dotyczyć praktycznego zastosowania inspiracji z wykładów i superwizji prof. S. Doeringa.
Spotkanie odbędzie się 17 października o godzinie 18.30, w siedzibie oddziału przy ulicy Czechowskiej 42/4. Zapraszamy.
W planach mamy również wybory nowego Zarządu Oddziału. Prosimy członków Oddziału o obecność niezbędną do przeprowadzenia wyborów.
Zarząd Lubelskiego Oddziału PTPPD.