Aktualności

Dysocjacja czułości i zmysłowości u pacjentów neurotycznych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 20 grudnia o godzinie 18:45 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania dr Marcin Sękowski wygłosi wystąpienie pt.: Dysocjacja czułości i zmysłowości u pacjentów neurotycznych. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 18 października o godzinie 18:45 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania Mateusz Łukasik wygłosi wystąpienie pt.: Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu. W jego trakcie podzieli się refleksjami po superwizji szkoleniowej u prof. Eve Caligor i udziale w VII Konferencji PTPPd. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Przerwa wakacyjna

Informujemy, że kolejne spotkanie lubelskiego oddziału PTPPd odbędzie się po sezonie wakacyjnym. Zapraszamy na naszą stronę we wrześniu, kiedy to opublikujemy informacje o terminie kolejnego spotkania seminaryjnego i jego tematyce. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy jesienią.

Więcej
Psychoterapia pacjentów z narcystycznym zaburzeniem osobowości

Lubelski Oddział PTPPd zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 10 maja 2017 (środa) o 18.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, Lublin, ul. Czechowska 42/4.

W trakcie spotkania, w oparciu o pracę kliniczną, omówione zostaną charakterystyczne zjawiska, uaktywniające się w procesie psychoterapii pacjentów z narcystycznym zaburzeniem osobowości.

  • Program spotkania:
    Agnieszka NowakSpecyficzne cechy oporu i jego związek z dynamiką przeniesienia-przeciwprzeniesienia w psychoterapii pacjentów z narcystycznym zaburzeniem osobowości
  • Dyskusja

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Lubelskiego Oddziału PTPPd

Więcej
Druga część wystąpienia TERAPEUTYCZNE IMPLIKACJE DIAGNOZY OSOBOWOŚCI OBSESYJNO-KOMPULSYWNEJ I HISTERYCZNEJ

Zapraszamy psychoterapeutów z Lublina i okolic na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 15 marca o godzinie 18:30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, ul. Czechowska 42/4, Lublin.

Program spotkania:

• Magdalena Piotrkowska – druga część wystąpienia Terapeutyczne implikacje diagnozy osobowości obsesyjno-kompulsywnej i histerycznej na podstawie przypadku klinicznego

• Dyskusja

Z poważaniem,
Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Terapeutyczne implikacje diagnozy osobowości obsesyjno-kompulsywnej i histerycznej

Zapraszamy psychoterapeutów z Lublina i okolic na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 15 lutego o godzinie 18:30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, ul. Czechowska 42/4, Lublin.

Program spotkania:

• Magdalena Piotrkowska – Terapeutyczne implikacje diagnozy osobowości obsesyjno-kompulsywnej i histerycznej na podstawie przypadku klinicznego

• Dyskusja

Z poważaniem,
Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Dylematy związane z prowadzeniem psychoterapii psychodynamicznej z pacjentami psychotycznymi

Zapraszamy psychoterapeutów z Lublina i okolic na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 21 grudnia o godzinie 18:30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, ul. Czechowska 42/4, Lublin.

Program spotkania:

  • Anna Pańczak – Dylematy związane z prowadzeniem psychoterapii psychodynamicznej z pacjentami psychotycznymi
  • Dyskusja

Celem wystąpienia Anny Pańczak będzie przedstawienie koncepcji teoretycznych psychozy, sposobów pracy psychoterapeutycznej i dylematów, z jakimi zmaga się psychoterapeuta pracujący z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi.

Więcej
Ile psychodynamiczności w krótkoterminowości? Krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna.
  • czy  się podejmować?
  • dla kogo?
  • w jakiej formie?
  • jakiego typu zmiana możliwa? 

 

Sytuacja wymarzona dla każdego psychoterapeuty psychodynamicznego to taka, w której pacjent, po przeprowadzeniu wywiadu strukturalnego ma nie tylko wskazania ale i możliwości do uczestniczenia w zaproponowanej formie psychoterapii długoterminowej o określonym settingu, umożliwiającej zmianę na poziomie struktury wewnętrznej pacjenta.

Oprócz takich jednak sytuacji w praktyce psychoterapeutycznej natrafiamy na różne ograniczenia dotyczą one zarówno pacjenta, jak i narzuconymi jak i bywają narzucone przez miejsce, w którym pracujemy czy też inne okoliczności. W jaki sposób wtedy psychoterapeuta psychodynamiczny  ma prowadzić pracę z pacjentem?

O ograniczeniach i możliwościach różnych form terapii ograniczonych w czasie podyskutujemy na kolejnym spotkaniu Lubelskiego Oddziału PTPPd .

Odbędzie się ono w środę 23 listopada 2016 r. o godz. 18:30Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie przy ul. Czechowskiej 42/4.

Dyskusję poprowadzi Beata Hawryłko-Zygmunt.

Dyskusja będzie poprzedzona filmem szkoleniowym, po którym mamy nadzieje na żywą wymianę refleksji i doświadczeń. Przykłady kliniczne z własnej  praktyki psychoterapeutycznej z pewnością zobrazują dylematy, ale i możliwe rozwiązania w tym obszarze.

W drugiej części spotkania planujemy ostatecznie ustalić plan roczny i doprecyzować tematykę spotkań.

Więcej
Między zatraceniem się w przyjemności a cierpieniem

Zapraszamy na pierwsze, powakacyjne spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd. W najbliższą środę, 19 października, Kuba Jurkowski podzieli się swoimi wrażeniami z II Konferencji Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. PASJE. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej. Następnie zaprosimy wszystkich do udziału w dyskusji na poruszane tematy, takie jak: miejsce pasji w rozumieniu psychoanalitycznym, granice interpretacji w terapii psychodynamicznej, przeniesienia erotyzowane i erotyczne czy diagnoza psychodynamiczna pacjentów z cechami osobowości obsesyjno-kompulsywnymi.

Więcej
Omawianie diagnozy jako elementu przymierza terapeutycznego z pacjentem o zaburzonej strukturze osobowości

Zapraszamy na ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie Oddziału Wschodniego PTPPd. W najbliższy czwartek, 17 czerwca, Beata Hawryłko-Zygmunt zaprasza do dyskusji o Omawianiu diagnozy jako elementu przymierza terapeutycznego z pacjentem o zaburzonej strukturze osobowości. Prelegentka zachęci do przyjrzenia się trudnościom jakie napotyka się w tej kwestii we własnej praktyce terapeutycznej i podzieli się własnymi spostrzeżeniami.

Porozmawiamy też o planach prac w Oddziale po wakacjach.

Więcej