Aktualności

Zaproszenie na IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt.„Dylematy diagnozy w procesie psychoterapii”

które odbędzie się 12 września 2020 roku,tym razemw alternatywnej formie tzn. w ramach spotkań oddziałów.

Podczas spotkania Lubelskiego Oddziału PTPPd w ramach Sympozjum będzie można wysłuchać następujących wystąpień:

 • Marcin Kramek „Depresja, narcyzm, a może histeria? Rozważania diagnostyczne w procesie psychoterapeutycznym.”
 • Maciej Wójcik „Nagutki i bezbronny wobec sceny pierwotnej – prezentacja kliniczna kombinacji nerwicy traumatycznej i psychonerwicy w oparciu o koncepcję Otto Fenichela”
 • Emilia Soroko „Diagnozowanie zaburzeń osobowości w dymensjonalnym modelu ICD-11 z perspektywy psychologicznej”
 • AnnaKaczmarskia-Pająk „Dylematy diagnostyczne i techniczne w pracy z pacjentami z różnych poziomów organizacji borderline – Refleksje z praktyki własnej”.
 • Joanna Pracka„Zaburzenia afektywne – diagnoza, leczenie, dylematy. Omówienie przypadku terapii pacjentki z diagnozą CHAD”
 • Hubert Stocker i Jarosław Polak „Wspierająca psychoterapia psychodynamiczna. Metoda z zawiłą historią i jej współczesne rozumienie.”

 Dalsze szczegóły przekażemy wkrótce. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do 20 sierpnia 2020 roku na mail: ania.panczak@gmail.com

Przypominamy jednocześnie, że Sympozjum jest tylko dla członków Towarzystwa.

Więcej
Tematy zebrań Lubelskiego Oddziału PTPPd w okresie 11.2018-05.2020 r.

LISTOPAD 2018

Spotkanie odbyło się 21.11.2018 roku o godzinie 18.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Mateusza Łukasika i Anny Pańczak, zaprezentowane podczas VIII Sympozjum PTPPd, pt.: „Terapia pary w ujęciu psychodynamicznym. Trudności diagnostyczne i dylematy w wyborze teorii wyjaśniającej dynamikę pary oraz techniki pracy”.
 2. Dyskusja

STYCZEŃ 2019

Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2019 roku o godzinie 18.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Sylwii Zaremby i Urszuli Turyny z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę w Krakowie, reprezentujących Sekcję Dzieci i Młodzieży PTPPd, pt. „Praca z dzieckiem obsesyjno-kompulsywnym w okresie latencji”.
 2. Superwizja pracy terapeutycznej z dzieckiem jednego z uczestników spotkania.

LUTY 2019

Spotkanie odbyło się 13 lutego 2019 r. o godz. 19.30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Sprawozdanie Anny Pańczak z konferencji: „Struktura psychotyczna – perspektywy teoretyczne i kliniczne” zorganizowanej przez Klinikę Psychoanalizy i Psychoterapii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Celem konferencji było przedstawienie odmiennych podjeść do funkcjonowania psychotycznego, wyrastających z różnych tradycji psychoanalitycznych.
 2. Dyskusja

MARZEC 2019

20 marca 2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4 odbyło się spotkanie Oddziału.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Agnieszki Nowak i Magdaleny Piotrkowskiej pt. „Znaczenie współpracy z rodzicami w pracy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym.”
 2. Dyskusja

MAJ 2019

Spotkanie odbyło się 15 maja 2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Marioli Steckiej pt. „Znaczenie analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia w diagnozie pacjenta z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Opis przypadku.”
 2. Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 14.05.2019 na e-mail: ania.panczak@gmail.com .

CZERWIEC 2019

Naszym gościem była Agnieszka Ryss, psycholog, psychoterapeuta, współzałożyciel Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

W programie spotkanie:

Wystąpienie Agnieszki Rysspt.:”Poza słowami – terapia psychodynamiczna dziecka mutystycznego”.

PAŹDZIERNIK 2019

Spotkanie odbyło się 11 października 2019 o godz. 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie pt. „Psychoterapia psychodynamiczna w leczeniu zaburzeń jedzenia. Ramy terapii. Zagrożenia dla terapii. Kontakt z rodzicami”. Naszym gościem byłKarol Sobolewski, kierownik ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi, współtwórca programu terapeutycznego Ośrodka Alira leczącego pacjentów z zaburzeniami jedzenia
 2.  Dyskusja

LISTOPAD 2019

Spotkanie odbyło się 25 listopada 2019 o godz. 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

Naszym gościem była Agnieszka Ryss, psycholog, psychoterapeuta, współzałożyciel Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

W programie spotkania:

 1. Warsztat Agnieszki Ryss: „Tajemniczy ogród – psychodynamiczna terapia grupowa w okresie latencji”
 2. Dyskusja

LISTOPAD 2019

Spotkanie odbędzie się 18.12.2019 roku o godzinie 19.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4.

W programie spotkania:

 1. Wystąpienie Pawła Wójcika pt.: „Terapia psychodynamiczna a problem uzależnień”.
 2. Dyskusja

MAJ 2020

Zapraszamy na pierwsze spotkanie online Lubelskiego Oddziału PTPPd, które odbyło się 6 maja o godz. 19.00. Naszym gośś Piotr Miszewski, prezes ZG PTPPd, wygłosi wystąpienie pt.: „Psychoterapia psychodynamiczna w czasach pandemii. Dylematy związane z prowadzeniem terapii online”. Na spotkanie zapraszamy psychoterapeutów związanych z Lubelskim Oddziałem PTPPd.

 

Więcej
Sprawozdanie z majowego zebrania Oddziału

6 maja b.r. odbyło się pierwsze spotkanie online Lubelskiego Oddziału PTPPd. Zgromadziło ono wielu terapeutów związanych z naszym środowiskiem. Gościem zebrania oddziału był prezes PTPPd Piotr Miszewski. Na to spotkanie czekaliśmy od dłuższego czasu. Miało się ono odbyć w tradycyjny sposób, czyli twarzą w twarz. Niestety sytuacja pandemii wymusiła przeniesienie spotkania w przestrzeń wirtualną i wpłynęła też na podjęty przez nas temat. Nasz prelegent wygłosił wystąpienie pt. „Psychoterapia psychodynamiczna w czasach pandemii. Dylematy związane z prowadzeniem terapii online.”

Jeszcze niedawno psychoterapia w gabinecie wydawała się nam jedyną możliwą formą terapii, dzięki której leczenie jest możliwe. Rzeczywistość pandemii, a więc zagrożenia zdrowia i życia zmusiła nas do przejścia na prowadzenie terapii online mimo wielu zastrzeżeń, obaw i oporów. Piotr Miszewski, prezes PTPPd, dzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z dylematami pracy terapeutycznej w nowej rzeczywistości. Poruszał temat trudności związanych z przenoszeniem pracy w tryb online – m.in. z koniecznością tworzenie nowych ram terapii. Zwrócił uwagę na nowe formy oporu pacjentów, jak również na fakt, że prowadzenie terapii w przestrzeni wirtualnej powoduje sytuację, której to my terapeuci niejako gościmy w domach naszych pacjentów, co może mieć istotny wpływ na przeżywanie terapii przez pacjentów. Mówił o procesie adaptacji do pracy online i dużym zmęczeniu, które towarzyszy tego rodzaju pracy.

Podczas spotkania  zastanawialiśmy  się również  nad trudnościami związanymi z rozpoczynaniem i kończeniem pracy terapeutycznej w trybie online. Wyrażaliśmy obawy dotyczące podejmowania działań terapeutycznych z grupą i nastolatkami. Pojawił się również obecnie najbardziej aktualny temat – temat powrotu do pracy w gabinecie. Kwestia ta wydaje się być rzeczą bardzo indywidualną, w której jednak należałoby uwzględniać m. in. zewnętrzną realność, gotowość terapeuty i pacjentów oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa. Niepewność i nieprzewidywalność sytuacji, która stała się naszym udziałem powoduje, że często brak jest jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Tym cenniejsze wydają się takie spotkania jak to. Dziękujemy Piotrowi Miszewskiemu, który zechciał podzielić się swoimi doświadczeniami, dziękuję wszystkim za udział i cenne głosy w dyskusji. Wymiana doświadczeń i myśli oraz nieustanny proces refleksji, który obejmuje również nasze indywidualne lęki, wewnętrzne motywacje i potrzeby może być dla nas oparciem w tym czasie pełnym niepewności i niełatwych wyborów.

  Oprac.  dr Anna Pańczak, dr Mariola Stecka

Więcej
Październikowe spotkanie Lubelskiego Oddziału PTPPd

Zapraszamy na powakacyjne spotkanie Lubelskiego Oddziału PTPPd na którym podzielimy się refleksjami po VIII Sympozjum PTPPd. Dyskusja będzie dotyczyć praktycznego zastosowania inspiracji z wykładów i superwizji prof. S. Doeringa.
Spotkanie odbędzie się 17 października o godzinie 18.30, w siedzibie oddziału przy ulicy Czechowskiej 42/4. Zapraszamy.
W planach mamy również wybory nowego Zarządu Oddziału. Prosimy członków Oddziału o obecność niezbędną do przeprowadzenia wyborów.
Zarząd Lubelskiego Oddziału PTPPD.

Więcej
Ile psychoterapii psychodynamicznej w terapii pary? – Nowy termin

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Lubelskiego Oddziału PTPPd na  spotkanie seminaryjne pt. Ile psychoterapii psychodynamicznej w terapii pary?

Odbędzie się ono w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, Lublin ul. Czechowska 42/4 w dniu 16 maja 2018 (środa) o godzinie 18:30.

Program spotkania:

 1. Przedstawienie stanowiska prof. Otto Kernberga w kwestii rozumienia i prowadzenia terapii par prezentowanego podczas VII Konferencji PTPPd Psychodynamicznej Leczenie zaburzeń pacjentów z neurotyczna organizacją osobowości – Beata Hawryłko-Zygmunt.
 2. Przedstawienie rozumienia dynamiki pary prezentowanego podczas II i III Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Pracując analitycznie z parami – Mateusz Łukasik, Mariola Stecka.
 3. Doświadczenia własne psychoterapeutów pracujących z parami.
 4. Dyskusja.

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTPPd

Więcej
Ile psychoterapii psychodynamicznej w terapii pary?
Z przyczyn niezależnych od nas zmuszeni jesteśmy odwołać jutrzejsze spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd. O nowym terminie spotkania poinformujemy niebawem.
Zarząd Oddziału Lubelskiego
Lubelski Oddział PTPPd zaprasza na spotkanie seminaryjne pt.
Ile psychoterapii psychodynamicznej w terapii pary?
Odbędzie się ono w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, Lublin, ul. Czechowska 42/4 w dniu 18 kwietnia 2018 (środa) o godzinie 18:30.
Spotkanie będzie mieć formę dyskusji bazującej na doświadczeniach lubelskiego środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych w pracy z parami.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Lubelskiego Oddziału PTPPd
źródło grafiki: https://www.facebook.com/ZycieNaKreskeMartaZablocka/
Więcej
Trudności diagnostyczne i przebieg pracy terapeutycznej z dzieckiem adopcyjnym

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 21 lutego o godzinie 18:30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania dr Anna Pańczak wygłosi wystąpienie pt.: Trudności diagnostyczne i przebieg pracy terapeutycznej z dzieckiem adopcyjnym w okresie latencji. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Dysocjacja czułości i zmysłowości u pacjentów neurotycznych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 20 grudnia o godzinie 18:45 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania dr Marcin Sękowski wygłosi wystąpienie pt.: Dysocjacja czułości i zmysłowości u pacjentów neurotycznych. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 18 października o godzinie 18:45 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania Mateusz Łukasik wygłosi wystąpienie pt.: Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu. W jego trakcie podzieli się refleksjami po superwizji szkoleniowej u prof. Eve Caligor i udziale w VII Konferencji PTPPd. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd

Więcej
Przerwa wakacyjna

Informujemy, że kolejne spotkanie lubelskiego oddziału PTPPd odbędzie się po sezonie wakacyjnym. Zapraszamy na naszą stronę we wrześniu, kiedy to opublikujemy informacje o terminie kolejnego spotkania seminaryjnego i jego tematyce. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy jesienią.

Więcej