Trudności diagnostyczne i przebieg pracy terapeutycznej z dzieckiem adopcyjnym

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 21 lutego o godzinie 18:30 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania dr Anna Pańczak wygłosi wystąpienie pt.: Trudności diagnostyczne i przebieg pracy terapeutycznej z dzieckiem adopcyjnym w okresie latencji. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd