Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Lubelskiego PTPPd, które odbędzie się w środę, 18 października o godzinie 18:45 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej, przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie. W trakcie spotkania Mateusz Łukasik wygłosi wystąpienie pt.: Diagnoza i leczenie pacjentów z organizacją osobowości borderline wyższego poziomu. W jego trakcie podzieli się refleksjami po superwizji szkoleniowej u prof. Eve Caligor i udziale w VII Konferencji PTPPd. Po wystąpieniu zaplanowano czas na dyskusję.

Z poważaniem,

Zarząd Oddziału Lubelskiego PTPPd