Diagnoza w codziennej praktyce psychiatry

W nabliższy czwartek, 21 stycznia, zapraszamy do Oddziału Wschodniego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej na wystąpienie lek. med. Marty Flis Diagnoza w codziennej praktyce psychiatry o specyfice badania psychiatrycznego. Marta przedstawi trzy elementy tegoż badania, tj.:

  1. zbieranie wywiadu psychiatrycznrgo,
  2. ocenę osobowosci przedchorobowej,
  3. ocenę stanu psychicznego.

Omówi również klasyfikacje, jakimi psychiatrzy posługują się stawiając diagnozę.

Wszystkich zainteresowanych zarówno wspomnianymi aspektami jak i psychoterapią psychodynamiczną  zapraszamy do Ośrodeka Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4 w czwartek na godzinę 18:15. Do zobaczenia.