Dylematy w pracy z pacjentem młodzieżowym: warunki przyjęcia, kontrakt, kontakty z rodzicami

25 lutego o godzinie 18.15 zapraszamy psychoterapeutów psychodynamicznych z Lublina i okolic na spotkanie Oddziału Wschodniego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, które odbędzie się w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy Czechowskiej 42/4 w Lublinie. Spotkanie rozpocznie się od referatu Małgorzaty Danielewicz pt. Dylematy w pracy z pacjentem młodzieżowym: warunki przyjęcia, kontrakt, kontakty z rodzicamiKomentarz do referatu wygłosi następnie Magdalena Piotrowska. Dyskusję natomiast poprowadzi Marcin Sękowski.

Poruszane tematy będą dotyczyły warunków przyjęcia, czyli tego kiedy należy, a kiedy nie należy objąć młodego człowieka leczeniem. Dyskutować będziemy na temat umowy, jaka powinna obowiązywać podczas pracy i ewentualnych odstępstw od niej, które wydają się niezbędne, kiedy mówimy o adolescencie. Ostatnia poruszana kwestia będzie dotyczyła kontaktów z rodzicami. Rozważymy ich częstotliwość, charakter i możliwość ewentualnych wskazówek kierowanych w ich stronę.

Wystąpienie będzie poparte przykładami w własnej praktyki, które jednocześnie będą być zachętą do wspólnej dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami.